ГлавнаяНовостиДень Чеченского языка.

День Чеченского языка.

       В Чеченской Республике празднуют День чеченского языка. Сегодня, 25 апреля, Чечня празднует один из самых главных национальных праздников - День чеченского языка, который учрежден в 2007 году Указом Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова.


Сий ойъуш ца бийцахь вай  ненан мотт,
Хан - зама яларца хир ду вай готт.
Мотт байча, шеко яц, д1адер ду къам,
Цундела вайн маттан бан беза хам!


Маттаца г1иллакх ду.Сий - т1алам, яхь,
Вовшашлахь бийциша, денна и ц1ахь.
Ков - кертахь. Нахалахь - ца хеташ эхь,
Даггара дукхбезаш, сий а деш т1ех.


Ненан мотт - Ненаца уьйр йолуш бу,
Ненан сий деш воцург къонах а вац.
Ишттаниг Мохк тесна д1аг1ур а ву,
Мотт байча Даймахкахь лаьттар ду дарц.


…Да - Нана д1атосий, д1аоьху вай,
Цу пана махкахул, х1ун лоьху, х1ай?
Маттаца д1ахадош безаман тай,
Мотт байча хир ду вайх, шеко йац, лай...


Ненан мотт - Ненан сий. Дахаран хазна,
И байна дисича хир бац вайн мах.
И бакъдерг вайн дайша дуьцуш а  хезна,
Мотт байча дуьне а лур ду вайн къахь.